17.

Miksi me kirjoitimme näin?

R

Vaikka tekstimme sisältää useita selkeitä väitelauseita, joiden mukana on kiistattomasti oikeaksi osoitettavia totuuksiakin, emme kuvittele tietävämme elämästä ja sen arvoista läheskään kaikkea. Mielipiteemme rakentuvat suurelta osin siitä taiteen kanssa – tai pikemminkin taiteen ja muiden elämänalueiden yhteen kietoutumisen kanssa – vietetystä elämästä, jota olemme saaneet kokea. Siksi on oikeudenmukaista ja kohtuullista ihan konkreettisesti kertoa, mitä me teemme työksemme ja mihin olemme työllämme pyrkineet.