13.

Miksi taide on rumaa?

R

Monien mielestä nykytaide on heittänyt kauneuden romukoppaan. Näin on kuitenkin ajateltu ennenkin: nykyään kauniina pitämämme teokset on usein aikoinaan mielletty rumiksi. Kauneusarvot ovat jatkuvassa muutoksen tilassa.

Taiteesta käytävissä keskusteluissa edetään usein ihmettelemään sitä, miksi nykytaide on niin rumaa ja epäharmonista, kun taas vanhempi taide on usein kaunista, miellyttävää ja jopa ylevää. Vastausta voi hakea laajasti yhteiskuntien ja taiteen kehityksestä, mutta yksinkertaisimmillan kyse on makutottumuksien muutoksesta. Monet aikalaiset kokivat Akseli Gallen-Kallelan kuvataiteen tai Jean Sibeliuksen musiikin provosoivana ja kaikkea muuta kuin harmonisena. Kultakauden taide oli täynnä viittauksia tsaarin ajan sortovaltaan, ja taiteen tyylilajit valittiin usein tietoisesti ärsyttämään hallintoa. Nykyisinkin monien taiteelta kaipaama esittävyys ja kyky virtuoosimaisiin teknisiin suorituksiin oli aikanaan kapinaa virallisia jamähtäneiksi koettuja taiteen ihanteita vastaan. Tästä näkökulmasta voisi ajatella niinkin, että jos kaikki viimevuosikymmeninä tehty kuvataide on mielestäsi rumaa, ei kyse ole taiteen itsensä rumuudesta vaan makumieltymysten kiinnittymisestä johonkin aikakauteen, joka ei taiteilijoille enää ole ajankohtainen.


Joku voi kokea, että taide esittää monet kauniit asiat rumina.


Taide pyrkii harvoin itsetarkoituksellisesti rumuuteen tai kauneuteen. Pikemminkin taide yrittää yleensä ilmaista jotain oleellista ihmiselämästä. Kauneus tai rumuus on elämässä itsessään, ei sitä kuvaavassa taiteessa. Kun jotain teosta haukutaan rumaksi, katseen voisi suunnata teoksen kuvaamaan maailmaan ja miettiä sen mahdollista rumuutta. Olisi outoa, jos taiteen pitäisi esittää rumat asiat kauniina ollakseen taidetta. Jotkut ihmiset vaativat taiteelta realismia mutta saattavat sallia samalla realismin vain vanhemmalle taiteelle, se kun on jo sopivan etäällä omasta reaalisesta maailmasta. Vanhempi rumuus saattaa näin olla vain pittoreskia.

Joku voi kokea, että taide esittää monet kauniit asiat rumina. Ihmisestä riippuen samat asia voikin kokea rumina tai kauniina. Tiedämme että kauneutta tavoiteltaessa voi helposti lopputuloksena olla jotain rumaa, samoin kuin ruma voi yhtäkkiä näyttäytyä kauniina. Taide ottaa esteettiset kysymykset vakavasti ja tuottaa tulkintoja siitä, miten mitkäkin todellisuuden tekijät meihin vaikuttavat. Taide toimii osana prosessia, jossa rumuutta ja kauneutta määritellään tiedollisella ja käytännöllisella tasolla.