12.

Taide ja tulevaisuus

R

Yhteiskuntamme kohtaa tulevaisuudessa monia haasteita, joihin taide voi osaltaan tuottaa vastauksia.

Ympäristöongelmien ja luonnonvarojen niukkenemisen ennakoidaan vaikuttavan syvästi elämäämme lähivuosikymmeninä. Emme voi olla varmoja siitä, että materiaalista kulutusta ja energiankäyttöä voidaan jatkossa lisätä nykyiseen malliin. Tällä voi olla merkittäviä vaikutuksia yhteiskunnan toimintalogiikkaan ja sen taustalla vaikuttavaan kulttuuriin.

Monien näkökulmien mukaan (IPCC, Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli) meidän on syytä valmistautua siirtymään materiaalista kulutusta painottavasta elämäntavasta planeetan resursseihin paremmin sopivaan sivistystä, huolenpitoa ja henkisiä arvoja painottavaan kehitykseen.


Resurssiniukkuuden näkökulmasta meillä siis on pikemminkin varaa juuri taiteeseen ja kulttuuriin, ei niinkään luonnonvaroja kuluttavaan kulutukseen.


Taide on esimerkki ihmisten toisilleen tuottamasta elämänsisällöstä, joka ei ole riippuvaista materiaalisen kulutuksen kasvusta. Toki taidekin tarvitsee materiaaleja ja tiloja toimiakseen, mutta ensisijaisesti kyse on muusta. Kun resurssit kallistuvat, taide voi tulla suhteellisesti edullisemmaksi. Saatamme olla materiaaliseen tuotantoon perustuvan kasvun taitepisteessä, jossa teollista tuotantoa ei enää ole järkevää kasvattaa, ja painopisteen tulisi olla palveluissa ja hyvinvoinnissa. Taide voi tarjota keinoja yhteiskunnan kehittämiseksi kestävämpään suuntaan.

Jos talous ymmärretään keinoksi koordinoida niukkojen resurssien käyttöä, osoittautuu taide varsin kilpailukykyiseksi toiminnoksi tavaratuotantoon verrattuna. Resurssiniukkuuden näkökulmasta meillä siis on pikemminkin varaa juuri taiteeseen ja kulttuuriin, ei niinkään luonnonvaroja kuluttavaan kulutukseen. Laajassa tarkastelussa taiteeseen tehtävät julkiset tai yksityiset investoinnit lisäävät yhteiskuntamme resilienssiä eli kykyä selviytyä toimintaympäristön muutoksista. Vastaavasti investoinnit materiaalisen kulutuksen kasvattamiseen voivat heikentää kykyämme vastata tulevaisuuden haasteisiin.